DRAAIBOEK  VERVOLGCURSUS SCHEMATHERAPIE

 

1e bijeenkomst: groepstherapie

Kortdurende schemagroepstherapie

  •  interventies in groepstherapie, met nadruk op experiëntiële interventies 

Langdurige groepsleertherapie

  • experiëntiële interventies in groepstherapie

gebruik van beeldende materialen een rollenspellen in groepstherapie 

 

2e bijeenkomst: Schematherapie bij cluster B  (BPS en NPS)

Casusconceptualisatie en behandeling bij BPS en NPS

  • (schema’s/modi, doelen, behandelplan)

Limited Reparenting bij BPS en NPS

  • interventies en therapeutische houding 
  • leren werken met het modusmodel voor BPS en NPS 
  • stoelentechnieken, imaginaties en cognitieve interventies

 

3e bijeenkomst : schematherapie en cluster C

 Casusconceptualisatie en modusmodel cluster C

  • (schema’s/modi, doelen, behandelplan)
  • behandelstrategieën vermijdende, afhankelijke en OCD persoonlijkheidsstoornis
  • experiëntiële technieken (imaginaties, meerstoelen en beeldende technieken) 

4e bijeenkomst :

Afname toets  : demonstratie voor de cursisten van een experiëntiële schematechniek

Vrije keuze onderwerp

 

De gehanteerde werkvormen zijn : bestuderen van de literatuur, demonstraties door docent en video en in de (sub)groep zelf oefenen.