DRAAIBOEK  BASIS EN VERVOLGCURSUS SCHEMATHERAPIE 

 

1e bijeenkomst: Inleiding Schematherapie

Theorie, diagnostiek en casusconceptualisatie

 • theoriemodel schematherapie, schema’s en modi
 • herkennen en opsporen van schema’s

Diagnostiek: indicatiestelling en casusconceptualisatie

 • oefening casusconceptualisatie

Intake binnen de ST

 • onderdelen intake
 • uitleg ST en bespreken vragenlijsten

Behandelplan

 • opstellen behandeldoelen

 

2e bijenkomst: de therapeutische relatie

De Therapeutische Relatie in Schematherapie

 • bieden van zorg
 • empathische confrontatie
 • grenzen stellen

Hanteren van de schema’s van therapeut

 

3e bijeenkomst: Schematherapie en cognitieve gedragstechnieken

CGT-technieken in schematherapie

 • neerwaartse pijl
 • gedragsexperimenten
 • historische rollenspel

 

4e bijeenkomst: Schematherapie  en experiëntiële technieken

modusmodel

 • leren werken met het modusmodel

Experiëntiële technieken

 • imaginaties
 • (meer) stoelen technieken

 

Toets 1:  casusconceptualisatie over een patiënt of van jezelf 

 

5e bijeenkomst: groepstherapie

Kortdurende schemagroepstherapie

 • CGT interventies in groepstherapie

Langdurige groepsleertherapie

 • experiëntiële interventies in groepstherapie

gebruik van beeldende materialen

 

6e bijeenkomst: Schematherapie bij cluster B  (BPS en NPS)

Behandeling bij BPS   (modusmodel, fases en interventies)

 • stoelentechnieken, imaginaties en cognitieve interventies

Casusconceptualisatie en modusmodel NPS

 • interventies en therapeutische houding NPS
 • (schema’s/modi, doelen, behandelplan)

 

7e bijeenkomst : schematherapie en cluster C

 Casusconceptualisatie en modusmodel cluster C

 • (schema’s/modi, doelen, behandelplan)
 • behandelstrategieën vermijdende, afhankelijke en OCD persoonlijkheidsstoornis

 

8e bijeenkomst :

Afname toets 2 : demonstratie voor de cursisten van een experiëntiële schematechniek

Vrije keuze onderwerp

 

De gehanteerde werkvormen zijn : bestuderen van de literatuur, demonstraties door docent en video en in de (sub)groep zelf oefenen.