DRAAIBOEK  BASISCURSUS SCHEMATHERAPIE

 

1e bijeenkomst: Inleiding Schematherapie

Theorie, diagnostiek en casusconceptualisatie

 • theoriemodel schematherapie, schema’s en modi
 • basisbehoeften en (disfunctionele) copingstrategieeen
 • herkennen en opsporen van schema’s

Diagnostiek: indicatiestelling en casusconceptualisatie

 • oefening casusconceptualisatie

Intake binnen de ST

 • onderdelen intake
 • uitleg ST en bespreken vragenlijsten

Behandelplan

 • opstellen behandeldoelen

 

2e bijenkomst: de therapeutische relatie en ST interventies 

De Therapeutische Relatie in Schematherapie

 • bieden van zorg
 • empathische confrontatie
 • grenzen stellen

Hanteren van de schema’s van therapeut

 

3e bijeenkomst: Schematherapie en cognitieve gedragstechnieken

CGT-technieken in schematherapie

 • neerwaartse pijl
 • gedragsexperimenten
 • historische rollenspel

 

4e bijeenkomst: Schematherapie  en experiëntiële technieken

modusmodel

 • leren werken met het modusmodel

Experiëntiële technieken

 • imaginaties
 • (meer) stoelen technieken


Afsluitende Toets:  casusconceptualisatie over een patiënt of van jezelf 

 

De gehanteerde werkvormen zijn : bestuderen van de literatuur, demonstraties door docent en video en in de (sub)groep zelf oefenen.