Basiscursus Schematherapie 

In de basiscursus maak je kennis met het theoretisch model achter de Schematherapie. Je verdiept in de diagnostiek en de indicatiestelling. De zo belangrijke therapeutische houding komt aan bod en je leert een casusconceptualisatie maken. En er is veel aandacht voor  het leren kennen en vooral het zelf oefenen met de experiëntiële technieken. Belangrijk onderdeel is het inzicht en leren herkennen van je eigen schema's/modi en hun invloed op je functioneren als therapeut.

De cursus kent een hoog interactief karakter, er is veel ruimte voor vragen en discussie en  het accent ligt op leren middels zelf oefenen !

Na afronding van de basis cursus kun je je laten registreren als aspirant schematherapeut. Na deze cursus en 20 uur  supervisie en - indien je voldoet aan de overige voorwaarden - kun je aanmelden voor registratie als junior in het Register van schematherapeuten.

 

INHOUD CURSUS 

De cursus start met een korte inleiding in de schema therapie en gaat vervolgens specifieker in op het modusmodel. De cursus richt zich op het leren behandelen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of klachten van hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen waarvoor As I behandeling onvoldoende heeft geholpen. 

In de basiscursus komen de  volgende onderdelen  aan bod : 

 • het theoriemodel schematherapie, het werken met het modusmodel, de diagnostiek en de fasen binnen de schematherapie. Het diagnostisch proces omvat de indicatiestelling en informatieverzameling ( intakegesprek, afname vragenlijsten en diagnostische gebruik van technieken als neerwaartse pijl en imaginaties ). Dit proces mondt uit in een casusconceptualisatie. 
 • de therapeutische relatie waarin de limited reparenting, de empathische confrontatie en het stellen van grenzen bepalende kenmerken van de therapeutische houding zijn.
 • cognitieve en gedragstechnieken afgestemd op de schematherapeutische behandeling 
 • experiëntiële technieken, w.o.  imaginaties, stoelentechnieken en beeldende technieken 

 

DOELSTELLING

Na afloop van de cursus: 

 • zijn deelnemers in staat een goede inschatting te maken wie wel/niet in aanmerking komt voor schematherapie 
 • zijn deelnemers in staat een op schematherapie afgestemde casusconceptualisatie te maken (ingevuld formulier en grafische weergave modimodel) 
 • beschikken deelnemers over kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen schematherapie 
 • zijn deelnemers in staat de therapeutische relatie te hanteren zoals deze in schematherapie bedoeld is

 

WERKWIJZE 
Elke bijeenkomst start met een inleiding door de docent. Door middel van live- en videodemonstraties ziet de cursist hoe de interventies moeten worden toegepast.

Er wordt  veel geoefend in  rollenspelen,  zowel  plenair als in 2/3-tallen. Docenten én cursisten brengen casuïstiek in. De cursisten werken in de oefeningen tevens met eigen schema’s en modi, zodat de inzichten in de werking van eigen schema’s toenemen t.b.v. de therapeutische werkrelatie. Het huiswerk bestaat uit literatuurstudie en praktische opdrachten. De praktische opdrachten betreffen het oefenen met de in de les geleerde interventies en het voorbereiden van casuïstiek. 

 

TOETSING 

 Na 4 bijeenkomsten in leveren:

 1. Een casusconceptualisatie (formulier en grafisch model).
 2. Een beschrijving van therapievoorspellers op basis van de scores uit de schemavragenlijsten (van patiënt en therapeut) en op basis van de FA en BA van de therapeutische relatie. 
 3. Een kort verslag van een imaginatieoefening met een cliënt. 

 

DOELGROEP 

Hulpverleners die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

Gevraagde vooropleiding : 

 1. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 2. gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 3. de NVO orthopedagoog-generalist en de postmaster orthopedagoog-generalist SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
 4. gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
 5. registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor is dat:

 1. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut supervisie en intervisie georganiseerd hebben
 2. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De docent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

 

ACCREDITATIE voor de cursussen is toegekend of in aanvraag bij

- Vereniging Schematherapie

- VGCt 

- FGzPT

Op verzoek kan accreditatie voor Register Vaktherapeuten worden aangevraagd

 

KOSTEN EN INSCHRIJVING 

De kosten voor de cursus bedraagt €  850,= 

Inschrijving via het inschrijfformulier 

Uitvoering : online 

 

DOCENT :

Marjan Schreurs